GBOB Czech Republic

Hlasování

Hlasování v soutěži GBOB je umožněno pouze prostřednictvím SMS. Hlasování začíná dnem spuštění webových stránek www.gbob.cz a končí týden před národním finálovým kolem, a to 6. 12. 2015. Hlasovat může kdokoliv, a to bez omezeného počtu hlasovacích SMS až do okamžiku ukončení hlasování. O pořadí soutěžících rozhodují hlasující pomocí SMS hlasování.

 

Hlasování nikdy nekončí! Hlasovat je možné nepřetržitě, a to bez ohledu na výsledky soutěžních kol. Soutěžní kola nemají vyřazující charakter, hlasy se nenulují ale naopak neustále přičítají.  Vždy týden před soutěžním kolem se SMS hlasy sečtou a nominují kapely s nejvyšším počtem SMS hlasů do živého soutěžního kola. Kapely, které nebyly nominovány do živého soutěžního kola nebo v soutěžním kole neuspěly nadále  pokračují v soutěži.

 

Divoká karta soutěže! Kapela s absolutně nejvyšším počtem SMS hlasů v den ukončení hlasování postupuje do národního finále bez ohledu na výsledky předchozích soutěžních kol.

 

Nedostali jste se do regionálního kola? Žádnou paniku! Pořád se můžete dostat do finále, pokud získáte dostatek nominačních SMS hlasů.

 

Přihlásili jste se do soutěže až teď? Žádnou paniku! Pořád se můžete dostat do finále, jen je třeba nasbírat dostatek nominačních SMS hlasů. 

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ

1. Hlasování v soutěži GBOB je umožněno pouze formou SMS. 

 

2. Do hlasování se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru GBOB mezera a číslo skupiny (př. GBOB 267), na telefonní číslo 900 06 09 z České republiky a telefonní číslo 7017 ze Slovenska. Cena jedné SMS zprávy z ČR je 9 Kč, ze Slovenska 0,40 EUR. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Technickým realizátorem SMS hlasování je na území České republiky a Slovenska společnost ERIKA, a.s., se sídlem Na Příkopě 9-11. 110 00, Praha 1.

 

3. O pořadí soutěžících skupin rozhodnou hlasující pomocí SMS hlasování, a to vždy v nominačních období určených pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu SMS hlasování. SMS hlasy se odevzdávají jednotlivým soutěžícím skupinám. SMS hlasy v jednotlivých kolech se sčítají. V případě rovnosti hlasů v některém z kol rozhodne o postupujících pořadatel soutěže. 

4. Časový harmonogram SMS hlasování 


Bude upřesněno. 

5. Pořadatel GBOB je oprávněn změnit uvedené termíny konání oblastních kol soutěže GBOB i finálového večera soutěže, stejně jako prodloužit, zkrátit či jinak změnit dobu trvání hlasování v jednotlivých hlasovacích blocích.  O těchto změnách budou hlasující informování pouze prostřednictvím webových stránek soutěže www.gbob.cz. Hlasování daného nominačního bloku bude ukončeno zpravidla ve 23:59 hodin daného termínu pro ukončení hlasování. 

6. Jednou hlasovací SMS může hlasující odevzdat jen jeden hlas. Počet hlasů pro konkrétního soutěžícího zaslaných z jednoho MT (z jedné SIM karty) je bez omezení. Zpětná SMS zpráva potvrzující úspěšné hlasování nebude standardně zasílána. 

7. SMS hlasování se mohou zúčastnit všichni uživatelé sítí operátorů na území České republiky (T-mobile Czech Republic, Telefónica O2 Czech Republic,  Vodafone Czech Republic, MobilKom) a na území Slovenska (T-Mobile Slovensko, Orange Slovensko, O2 Telefónica), kteří zašlou hlas prostřednictvím mobilního telefonu (dále jen MT) přes SIM kartu. 

8. Hlasující se mohou do SMS hlasování zapojit jen ze SIM slovenských a českých operátorů uvedených v bodě č. 5, a to na území SR jen ze SIM slovenských operátorů a na území ČR jen ze SIM českých operátorů. 

9. Hlasující berou na vědomí, že  SMS hlas může být s ohledem na kapacitu systému doručen opožděně, tj. po uplynutí času určeného na hlasování v soutěži GBOB.

10. Zapojením se do hlasování vyjadřuje hlasující svůj souhlas s pravidly hlasování v soutěži GBOB, jakož i s tímto statutem.

11.  Vyhlašovatelé jsou oprávněni kdykoli v průběhu soutěže GBOB měnit, upravit či doplnit pravidla diváckého hlasování GBOB a ustanovení tohoto statutu. Tento status se vyhotovuje pouze v české jazykové verzi. V případě, že by bylo třeba některé ustanovení tohoto statutu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím  pro závaznost výkladu stanovisko vyhlašovatelů.

12. Aktuální znění statutu bude zveřejněno na stránkách www.gbob.cz. 

REKLAMA