Proč jsou včasné opravy bazénových čerpadel tak důležité

Pokud máme bazén, víme, že to není jen samá radost. Je potřeba se také starat o to, aby voda vydržela co nejdéle čistá. S tím nám značně pomáhá filtrační zařízení, jehož nezbytnou součástí je čerpadlo. To nasává vodu, která je následně prohnána přes filtrační médium, kterým je nejčastěji písek, a následně vypuštěna zpět. Ovšem, podobně jako kterékoliv jiné zařízení, i čerpadlo se může porouchat, zvláště při častém a pravidelném používání. V takovém případě jsou rychlé opravy bazénových čerpadel naprosto nezbytné, pokud nechceme čelit ještě závažnějším problémům.

Pokud totiž nebude dobře nasávat vodu, ta se nebude čistit ani zdaleka v takovém množství. Navíc bude přes filtr hnána menší rychlostí, což sníží jeho účinnost. Výsledkem pak bude to, že se voda velmi rychle zakalí. Navíc se tím může poškodit i filtr samotný, neboť je obvykle konstruován na určitý tlak vody.

bazén s průzračně čistou vodou

Je tedy jasné, že potřebujeme případné potíže co nejrychleji odhalit. Ale jak? Přeci jen většina z nás svému bazénu nevěnuje až takovou pozornost, takže si toho, že je něco špatně, často všimneme až příliš pozdě. A to je rozhodně škoda. Co bychom tedy měli dělat? V první řadě je dobré pravidelně kontrolovat, zda čerpadlo saje se stále stejným tlakem. Pokud se tento tlak sníží, je to první znamená, že je něco špatně a že je nutné urychleně něco udělat, než se z toho stane vážný problém.

klasické bazénové čerpadlo

Dále také můžeme poslouchat zvuk filtrace. Pokud se změní jeho frekvence, znamená to, že něco nepracuje tak, jak má. Obvykle to znamená, že se změnilo množství vody, které jí protéká. To značí problém a nejčastější příčina zde bývá v čerpadle. Pokud nastane zkrat v elektrickém obvodu čerpadla, můžeme cítit typický zápach spáleniny. V takovém případě jej musíme co nejrychleji odstavit od sítě, neboť s elektřinou se rozhodně nevyplatí zahrávat. Jak je tedy vidět, znamení tu jsou. Jen je potřeba jim věnovat dostatečnou pozornost.