Jóga a její ásany

Přesná definice jógy je spojení individuálního já s tím univerzálním. Pomáhá jejím příznivcům najít duševní klid, lásku k sobě samému, životní rovnováhu, a klid a mír v duši. Jóga si v poslední době získává více a více příznivců, a to nejen z duchovního hlediska, ale také kvůli benefičním účinkům na zdraví a celkovému posílení těla. Člověk v průběhu cvičení prochází několika pozicemi, takzvanými ásanami, od těch našemu tělu naprosto přirozených až po ty více komplexní. Pojďme se na pár z nich zaměřit.
protahování na pláži
Nataradžasána – Pozice tanečníka
Tato ásana spočívající v zanožení jedné nohy v pokrčení a předpažení opačné ruky do dálky má benefiční účinky na rozvoj rovnováhy, pružnosti páteře a také nervové soustavy. Konečná pozice poté připomíná tanečníka svíjejícího se do rytmu hudby, jehož dech splývá s okolím.
Šavásáva – Pozice mrtvolky
Šavásána se na první pohled může zdát být jen pouhým ležením, její význam a princip sahá ale o něco dále. Mysl je aktivní a plně soustředěná na přítomný okamžik, nezabývá se tím, co bylo a bude. Tělo je naprosto uvolněné a dech plynulý. Tato poloha napomáhá k uvědomění si sebe samého a slouží jako výborná relaxace po náročném dni.
Uštrásana – Pozice velblouda
Pozice velblouda otvírá hruď směrem k vesmíru a symbolizuje tak otevření cesty k novým snům a úspěchům. Výchozím bodem je klek, z kterého se přechází v záklon a vysunutí hrudníku směrem vzhůru. Je třeba si dávat pozor na zalomení hlavy v oblasti krční páteře.
cvičení jógy
Bakásána – Vrána
Tato pozice se může zdát na první pohled o něco náročnější než ty předešlé, ale zdání může klamat. Výchozí polohou je hluboký dřep, ze kterého se postupně veškerá tělesná váha přenáší na paže, které podpírají kolena zdvižená do výšky. Je třeba postupovat klidně a pozvolna. Pozice kromě paží zpevňuje i střed těla a napomáhá k rozvoji rovnováhy a stability.