Psycholog Praha


Psycholog Praha

Kdo je vlastnÄ› psycholog Praha? Takový ÄlovÄ›k musí splňovat dvÄ› kritéria.

Tím prvním je, aby se jednalo o psychologa. Psycholog je vysokoÅ¡kolsky vzdÄ›laný ÄlovÄ›k v oboru jednooborová nebo dvouoborová psychologie na univerzitÄ›. Studovat psychologii můžete napÅ™. na:

-Filozofické fakultě Karlovy univerzity – i dvouoborová

– Filozofické fakultÄ› Masarykovy univerzity v BrnÄ› – jednooborová

-Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – jednooborová

Ve studijním plánu se objevují všechny psychologické podobory – např. jako je psychologické poradenství, rodinné vztahy, manželské poradenství, dětská psychologie, forenzní psychologie.

Na vÅ¡ech Å¡kolách je souÄástí studia i povinná psychologická praxe. NÄ›kteří studenti si rádi hledají praxi psychoterapeutickou napÅ™. u psychoterapeuta Praha.

Druhým kritériem je, aby dotyÄný psycholog svou odbornou praxi provozoval na území naÅ¡eho hlavního mÄ›sta Prahy. Hlavní mÄ›sto Praha má rozlohu 496 km2. Takový ÄlovÄ›k se pak právem může oznaÄovat za psychologa Praha.

V souÄasné dobÄ› si můžete vybrat psychology jak v centru Prahy tak psychology v okrajových oblastech. PoÄet psychologů v Praze, kteří pracují za úhradu zdravotních pojiÅ¡Å¥oven je nevelký, obvykle služby musíte uhradit z vlastních zdrojů.