Společenství vlastníků jednotek – vlastnit bytovou či nebytovou jednotku není vždy legrace

Pokud jste viděli film Vlastníci z roku 2019 a sami jste vlastníkem nějaké bytové nebo nebytové jednotky, jistě si dokážete představit, jaké útrapy to přináší.

Společenství vlastníků jednotek – vlastnit bytovou či nebytovou jednotku není vždy legrace

Odpovědnost výborů společenství vlastníků jednotek spadá do občanského zákoníku, jenže v právních otázkách se úplně každý z nás neorientuje, často mohou vznikat situace, kdy společenství jedná v rozporu se zákonem a neví si s tím rady. Jistě, všechno lze nastudovat, ale upřímně, kdo z nás laiků se v tom všem má vlastně vyznat, že? Právní poradenství ale vlastníci jednotek nemají běžně k dispozici, v tom případě je potřeba se odborníka obrátit v případě nějakých potíží. Skvělým případem, jak to může v praxi vypadat, když se vlastníci bytových nebo nebytových jednotek nemohou společně na ničem shodnout, je jistě filmový snímek Vlastníci z roku 2019. Aby se ale podobným hádkám v praxi zabránilo, je zapotřebí se v problematice orientovat alespoň zběžně.

pexels-photo-6174504

Co se musí a nemusí?

Odpovědnost člena výboru SVJ https://www.homepartner.cz/odpovednost-clena-vyboru-svj/ je předmětem častých dohadů. Po úpravě občanského zákoníku se totiž změnily i povinnosti a celková odpovědnost jednotlivých členů výboru společenství vlastníků jednotek – zkráceně SVJ. Zákoník udává, že každý člen a tedy vlastník jednotky je povinen jednat a pečovat o majetek jako řádný hospodář. Co to ale v praxi znamená? Dokud nepřijdou žádné problémy asi to ani nikoho nezajímá, ovšem společně s funkcí ve společenství přichází na řadu i povinnosti. Řádným hospodářem je pak osoba, která musí problematice rozumět a musí umět okamžitě a správně řešit nastalé situace.

pexels-photo-357514

Dříve se tyto povinnosti vztahovaly jen na orgány spravující obchodní společnosti, dnes už podle stejného řádu jednou i společenství vlastníků jednotek. Takže je čas obohatit zase o něco více své znalosti. Obchodní společnosti totiž obvykle disponují velkým majetkem, mají tedy peníze a mohou si dovolit právní oddělení, které tyhle problémy samozřejmě řeší.

Kdo je členem?

Členy společenství vlastníků jednotek jsou pak vždy vlastníci dané jednotky či více jednotek, ty mohou být bytové i nebytové. Pokud je vlastníků více na jednu jednotku, jejich hlasovací právo ale i povinnosti se slévají v jedno a spoluvlastníci by měli být schopni se mezi sebou domluvit. Naše právní předpisy pak rozlišují celkem tři typy SVJ. Zakladatelé SVJ s většinovým podílem hlasů se pak automaticky stávají správci daných budov a přiléhajících pozemků.

Být vlastníkem není vždy úplně snadné a orientovat se v zákonech si žádá znalosti.