Začátky podnikání

Jak jsem už psala, ze začátku jde o promyšlení a vytvoření podnikatelského plánu. Uvádím nějaké body, podle kterých si vytvoříte svůj vlastní podnikatelský záměr.
V čem podnikat – nápad, schopnosti podnikatele, vzniklá příležitost (obchod v místě bydliště, nové sídliště), inspirace od jiných podnikatelů
Průzkum – bude zájem o nabízený statek, vznikne zisk
Plán realizace (postupné kroky) – co přesně a v jakém rozsahu, podnikat sám nebo se společníkem, vyčíslení výrobních faktorů (materiál, nástroje, budovy, zaměstnanci)
Zakladatelský rozpočet (odhad) – náklady, výnosy, zisk, finanční prostředky
Posouzení reálnosti – dostatečná poptávka, konkurence
Založení podniku
 představivost
Podnikání je vždy risk. Možná rizika jsou: nezájem na trhu, nezvládnutí konkurence, odběratelé našich statků nezaplatí, okolní vlivy (krize), …
Podnikat můžete v čemkoli. Ať už půjde o nějakou novou kavárnu, restauraci či firmu, která bude vyrábět nějaké zboží.
Základní požadavky pro podnikání nalezneme v živnostenském zákoně.
Živnosti se dělí na volné, řemeslné, vázané a koncesované. U volných živností nejsou stanoveny žádné požadavky na vzdělání ani na praxi. U ostatních živností musí být splněny požadavky dle již uvedeného živnostenského zákona.
Průběh podnikatelské činnosti a vztahy se zákazníky jsou uvedeny v občanském zákoníku a obchodním zákoníku.
Podnikat můžete jako osoba:
·         Fyzická – občan              
·         Právnická– organizace tvořená lidmi (samostatný subjekt práv a povinností), např. výrobní podniky, banky, může ji založit i stát – České dráhy
Fyzická i právnická osoba musí získat živnostenské oprávnění a zapsat se do živnostenského nebo obchodního rejstříku.
skok za prací
Co se týká marketingu, zákazníky můžeme nalákat i s minimem prostředků. Mohou stačit letáčky či reklamy na internetu. Zezačátku byste už měli mít zavedený vlastní web.
Pokud se tedy rozhodnete podnikat, věříme, že budete úspěšní.