I muži mají své dny

Snad největším uměním v každém vztahu muže a ženy je zachování vzájemného pochopení a úcty nejen v časech klidných. Ale především tehdy, kdy se nakupí problémy a s nimi přijde frustrace a hněv. Teprve tehdy se ukáže, jak na tom v párovém soužití jste. Pokud si nejste jisti, že tuto krizi překonáte bez újmy, nabízí se několik rad, jak situaci řešit. Pro ženy bývá největším oříškem pochopit, kdy její, do té doby naprosto klidný protějšek, během chvíle propadne hněvu. Který začne okamžitě ventilovat na celé rodině. Důvodem jsou mnohdy banality. Ať už prohraný fotbalový zápas oblíbeného týmu. Anebo vytěsňované problémy na pracovišti. Hněv často vzniká naprosto spontánně. Především po nesplnění pro muže důležité schůzky či nedodání potřebného materiálu pro stavbu či úpravu bydlení. A oheň je na střeše. Proto se ženám nabízí šest inspirativních rad od psychologických odborníků, které mohou pomoci i tuto nepříjemnou dobu překonat. A nepodlehnout stresové situaci oba dva.

Hněv muže

To nejdůležitější, co pro klidný vztah bez výbuchů hněvu udělat, je prevence. Pokud se podaří u partnera zachytit první signály počínajícího hněvu je naděje, že svou vhodnou reakcí dokáže partnerka zabránit jeho zesílení. Za předpokladu, že zachová klid, přestože ho necítí, ale hlubokým dýcháním si pomůže. Nezvyšovat hlas a nenechat se vtáhnout do destruktivního chování. Protože nálady si dva lidé vzájemně přejímají, je naděje, že se podaří oheň uhasit, ještě než se dostane na střechu. Mužům se často stává, že hněvem volají o pomoc. A tu se může projevit partnerská empatie.

Spokojený muž

Jednoduchou otázkou co je možno pro něj udělat, aby se cítil lépe. A zažehnat tak stresovou situaci ujištěním, že není na vzniklý problém sám. Dalším krokem k vytvoření emočního bezpečí je schopnost pozorného naslouchání a vyvarování se jakékoliv kritiky. Během let se v každém soužití muže a ženy vytvoří určité stereotypy. Proto nikdy nezapomínejte, že otevřená komunikace přináší cestu ze všech problémů. A pokud k ní přidáte i soucit, když se všechno nedaří podle představ, a partnera pochopíte, máte vyhráno. Oba dva.