Jak řešit havarijní situaci zanesené kanalizace před domem

Zanesené kanalizace nejsou ničím neobvyklým a s těmito situacemi se instalatéři potýkají neustále. Nemusí to být třeba každý týden, ale v jiném týdnu mohou řemeslníci vyjíždět k takovýmto zásahům třeba čtyřikrát.

Kanalizace je systém poměrně spolehlivý do té doby, dokud se uvnitř neobjeví dostatečné množství odpadních nánosů, které vytvoří neprůchodnou zátku. Nemusí jít ani o předměty, které nezodpovědní lidé vhazují do domovního odpadu, kanalizace se může zanést i docela přírodními nečistotami. Velmi často jde o kameny, písek, naplavenou zeminu a štěrk, ale i zbytky trav a jiných rostlin.

čištění kanalizace

Do kanalizací také může prorůstat okolní vegetace, ta dokáže mnohdy poškodit i betonové potrubí, které pak více podléhá erozivním procesům.

Pokud dojde k takovým jevům, pak je nezbytné kanalizaci vyčistit a zprůchodnit. Provádí se to buď mechanicky, pomocí speciálních fréz, které si poradí i s kořeny a větvemi stromů a keřů, anebo se provádí čištění kanalizace https://www.kanalizace-instalateri.cz/cisteni-kanalizace tlakovou vodou, resp. pod tlakem, který před sebou žene nečistoty poměrně razantně. Čištění tlakovou vodou je možné provádět i u odpadového potrubí bytových či rodinných domů.

instalatér v akci

Po vyčištění se doporučuje provádět monitoring stavu kanalizací i přípojek kamerovým systémem, který zjistí případné nedostatky, např. praskliny, netěsnosti, úniky vody, deformace potrubí atd.

Odpady jsou také cítit

V některých případech signalizuje nepříjemný zápach blížící se či podceňovaný problém. Zápach odpadu v domácnosti může vyvolat ucpávka v odpadním domovním potrubí, ale také problémy s kanalizačními přípojkami. Máte-li nějaké pochybnosti o funkčnosti kanalizačních systémů a odpadového potrubí, obraťte se na instalatéry, kteří jsou k dispozici i mimo obvyklou pracovní dobu na kontaktním telefonu nonstop, 24 hodin denně. V urgentních případech je tedy možné kontaktovat havarijní servis i v nočních hodinách či o víkendech.