Sociální služby pro seniory

Sociální služby jsou součástí současného světa, ačkoli si to mnozí z nás neuvědomují, protože je aktuálně nepotřebují. Sociální služby pro seniory jsou velice žádané a poměrně dobře dostupné i na menších vesnicích. Jaké služby jsou dostupné?
staré ruce žen
Ambulantní
Ambulantní služby pro seniory jsou zastoupeny denními stacionáři, které se nachází většinou ve městech. Jedná se o zařízení, která mají za cíl ulehčit rodinám péči o seniory v době, kdy sami musí do práce, pomoci seniorům udržet si své motorické a rozumové schopnosti a dopřát jim nějakou změnu v jejich stereotypu. Sekundárním cílem může být také to, že se senioři dostanou do kolektivu. Hlavní je ale udržení a rozvoj motorických a rozumových schopností.
Terénní
Terénní sociální služby mají za cíl poskytovat seniorům takovou podporu, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném prostředí, kde je jim samozřejmě nejlépe. Terénní pracovnice většinou dojíždí k seniorovi domů v určité dny, pokud je to možné, ve stejnou hodinu a poskytují seniorům podporu ve věcech, které sami nezvládnou. Do jejich kompetence spadá i poskytnutí hygieny, příprava stravy, nebo třeba pomoc s úklidem (pouze za asistence seniora, sociální služba není úklidová služba). Terénní služby se často kombinují se službami ambulantními.
uce starce na holi
Pobytové
Pobytové sociální služby by měly být až poslední možností. Jedná se především o chráněná bydlení a domovy pro seniory. Domovy pro seniory jsou sice poměrně oblíbené především mezi rodinami seniorů, protože poskytují komplexní péči o dítě. Avšak senior často vytržením z přirozeného prostředí svého domova ztrácí motivaci snažit se udržet si své schopnosti a navíc většina domovů pro seniory není úplně ideální, protože je seniorům úplně vše připraveno a ti už nemusí dělat téměř nic. Často tak senior, který byl doma ještě částečně soběstačný, celý den sedí na pokoji v křesle a čeká nekonečnou dobu na svoji rodinu i bez zájmu o organizované aktivity v domově. A přitom jsou jim nabízeny různé aktivizační programy, tvořivé dílny, trénování paměti, ergoterapie, reminiscenční terapii, pečení, zpívání…