Přátelé Gbobu,

od roku 2013 jsme svůj čas a většinu svých sil věnovali v podzimních měsících roku vždy realizaci regionálních soutěžních kol gbobu, abychom v prosinci mohli vyhlásit vítěze a v roce následujícím s ním odjet do Chiang Mai, Osla či Berlína.

I přes velkou snahu se nám nepodařilo dosáhnout na realizaci čtvrtého ročníku, v odpovídající kvalitě a rozsahu, na který jsme byli zvyklí. Rozhodli jsme se proto v roce 2017 GBOB v České republice raději nerealizovat, než abychom přišli o to, čeho jsme si na GBOBu vážili nejvíc - profesionálního přístupu.

Velké díky patří našim partnerům, spolupracovníkům a hudebním klubům za podporu ve třech ročnících, ve kterých jsme poznali mnoho skvělých a talentovaných lidí!

Všichni členové GBOB týmu se v současnosti na plno věnují jiným projektům, nevylučujeme však, že se k GBOBu někdy v budoucnu vrátíme. Do té doby se mějte krásně a snad se potkáme také při jiné příležitosti.

Hodně štěstí v autorské tvorbě přejí

Anička, Milan, Mills, Miloš, Pepa a Zdeněk